Daniel Drga

Náš závodník
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde